Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas igen i upp till en vecka

Innehållsförteckning:

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas igen i upp till en vecka
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas igen i upp till en vecka
Anonim
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas i upp till en vecka 01
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas i upp till en vecka 01

När vi går över från förbränningsmotor till fullelektriska bilar, är ett gemensamt problem för de flesta infrastrukturstödet, det vill säga antalet tillgängliga laddstationer. Men det finns ett annat område av oro – elbilar kan fatta eld dagar efter en krasch och ta fler dagar att släckas helt.

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 02
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 02
Inte så okomplicerat som det här längre. Foto av Hush Naidoo Jade Photography på Unsplash

Utmaningar med batteribränder

Enligt Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-Europe) innebär batterierna i el- och hybridbilar många utmaningar ur räddningstjänstens perspektiv.

Enskilda celler i litiumjonbatterier kan skadas vid en olycka, vilket orsakar en uppbyggnad av värme som sedan sprids från cell till cell. Denna händelse kallas termisk runaway. Det är en kedjereaktion som kan vara ganska svår att stoppa när den väl har startat.

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 03
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 03

I Kina rapporterades det att BYD Han fattade eld efter att ha parkerats i 48 timmar sedan krocktestet. Efter det släppte BYD ett uttalande som tyder på att ett kylvätskeläckage kan ha orsakat branden. Men det väckte också misstankar hos Han-ägare i Kina. Den verkliga orsaken till branden är fortfarande okänd.

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas i upp till en vecka 01
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas i upp till en vecka 01

I USA var det ett mycket uppmärksammat fall där samma brandkår kallades in två gånger för att släcka eld på samma Chevy Bolt. Vid sitt andra försök kunde brandkåren bara släcka bilen oavbrutet, men den fortsatte att glöda i 4 timmar.

General Motors (GM) har uppmanat ägare av Chevrolet Bolt att parkera minst 50 fot från andra fordon för att minska risken för spridning av potentiell brand. Företaget har återkallat all Chevy Bolt som sålts i USA på grund av risken för självantändning.

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 02
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 02

Skadliga gaser som släpps ut från batteribränder

Vid batteribränder frigörs giftiga gaser. Forskning har visat att mer än 100 giftiga gaser produceras som vätefluorid vid förbränning. Det sägs att även små doser av det kan resultera i vatten i lungorna.

Dessa innebär att brandkåren måste vidta extra försiktighetsåtgärder genom att bära andningsapparat vid släckning av elbilsbränder.

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 03
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 03

En lösning på batteribränder

Michael Kim Andersen, biträdande direktör för räddningstjänsten i Köpenhamn, sa: Batterier är svåra att släcka och de kan brinna i lågor igen flera timmar senare - i vissa fall upp till en vecka senare.

“Vi kan inte stänga vägar och motorvägar på flera timmar, så om det inte går för oss att släcka branden i batteriet kan vi behöva ta bort bilen. Det är därför vi har utvecklat en container för just det ändamålet.”

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 04
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att brinna i upp till en vecka 04

Elbilar kan inte placeras bland andra bilar i en verkstad direkt efter en olycka på grund av risk för spridning av brand. Istället kan den läggas i behållaren tills risken har avtagit.

“En brand i ett elbilsbatteri är en kemisk brand och kräver inte syre. Därför har inertgas ingen effekt på batteriet utan är avsedd för bilens övriga delar. Utvecklingen av värme från batteriet kan faktiskt leda till att kabinen brinner i lågor.

Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas i upp till en vecka 05
Elbilar kan fatta eld dagar efter kraschen och fortsätta att tändas i upp till en vecka 05

“Och eftersom det är ett trångt utrymme – åtminstone tills fönstren spricker – kan vattnet inte komma in där. Därför krävs inert gas för att kväva lågorna”, förklarar Michael Kim Andersen.

Som det är går det åt mycket resurser för att släcka en EV/HEV-brand, vilket snabbt kan bli ett problem när världen vänder sig till elbilar. Med detta sagt är detta inte avsett att avskräcka konsumenter från elbilar. Det är bara något vi behöver tänka på framöver, i hopp om en mer effektiv lösning i framtiden.

Fotokälla:Brandweer Midden- en West-Brabant på FB

BEV vs FCEV: Hyundai-Kia förklarar varför Mercedes, Tesla och VW har fel

Haven värms upp med en hastighet av 1,5 atombomber/sekund, BMW sätter 1,5 graders mål

Rekommenderad: