Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar

Innehållsförteckning:

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar
Anonim
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 01
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 01

Elektrifiering kommer. Debatten om huruvida elfordon (EV) faktiskt är renare än fordon med förbränningsmotorer eller hybrider kommer att bli irrelevant när förordningar runt om i världen fortsätter att förbjuda förbränningsmotorer.

EU har till exempel påskyndat förbudet mot förbränningsmotorbilar till 2035 och Kina har som mål att alla fordon som säljs efter 2035 ska elektrifieras.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 02
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 02

Detta betyder att pengarna kommer att gå på elbilar (inklusive FCEV) så här är vad du behöver veta om de rena batteridrivna elbilarna.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 01
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 01

AC och DC, inte rockbandet AC/DC

Låt oss börja med laddning. Elbilar kan laddas via växelström (AC)eller likström (DC) Men oavsett för AC- eller DC-laddning kan batterier endast laddas och laddas ur på DC. Det är bara en fråga om var omvandlingen av AC till DC sker, antingen vid laddstationen eller i fordonets omvandlare.

Hushållsuttag som de i ditt hus är alltid AC, men laddstationer kan vara antingen AC eller DC. Alla elbilar och även hybrider kommer att ha en inbyggd omvandlare, kallad inbyggd laddare. Den omvandlar AC till DC och laddar sedan batteriet.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 02
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 02

Varför kan inte allt bara vara DC?

Hushåll använder växelström på grund av dess effektivitet - det är lätt att transformera till valfri spänning med minimal energiförlust. Och eftersom den uppvisar mindre energiförlust är det också lättare att överföra kraft över längre avstånd. Med tanke på avstånden mellan kraftverk och hushåll är det tydligt varför AC används.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 03
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 03

Den största skillnaden mellan AC- och DC-laddning för elbilar är laddningshastigheten. Omvandlare i laddstationer är större och kan därmed omvandla växelström mycket snabbare än via fordonets inbyggda laddare. Detta liknar mobila enheter som smartphones där laddningskontakten gör omvandlingen.

Laddningslägen

Nästa du bör veta är laddningslägena. Enligt International Electrotechnical Commission (IEC) finns det 4 laddningslägenspecificerade enligt IEC 61851-standarden – Läge 1-4.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 04
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 04

Läge 1 är det enklaste läget som klarar sig utan några säkerhetsanordningar mellan elbilen och laddningspunkten. Detta avråds starkt eftersom det riskerar att lösa ut strömbrytaren om strömförbrukningen överstiger skyddsgränsen eller ännu värre, riskerar brand på grund av bristande efterlevnad av elektrisk installation. På grund av detta är detta läge förbjudet i vissa länder.

Läge 2 hänvisar också till laddning från ett hushållsuttag som läge 1, men det finns en kontroll- och säkerhetsanordning som kallas in-kabelkontroll och skyddsanordning. Detta ses vanligtvis tillsammans med plug-in hybrider. Den lägger till ett lager av skydd mot överdriven ström eller temperatur över läge 1. Laddningskapaciteten är dock begränsad till uttagets maxvärde, vilket är upp till 3,7 KWberoende på region och land.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 05
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 05

Läge 3 använder en dedikerad laddare, vanligen kallad en laddstation (även kallad EV-laddare eller EVSE - elfordonsförsörjningsutrustning) som är permanent ansluten till elnätet, med styr- och skyddsfunktioner. Laddningseffekten är högre än läge 2, från 3,7 kW till 43 kW

I Läge 4 sker AC till DC-konverteringen vid laddstationen, vilket betyder att det är det enda läget som hänvisar tillDC-laddning Som tidigare nämnt kan den ge en mycket högre effekt, överstigande 150 kW För detta läge finns det två framträdande laddningsstandarder – CHAdeMO och CCS combo.

Typer av laddningsportar

Som tar oss in på typerna av laddningsportar. Eftersom det finns AC- och DC-laddning är laddningsportarna också åtskilda av AC och DC.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 06
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 06

För AC-laddning behöver du bara notera två - Typ 1 (SAE J1772) ochTyp 2 Typ 1 används av japanska elbilar som Nissan Leaf, men de flesta elbilar som säljs här, inklusive Porsche Taycan (och alla europeiska laddhybridmodeller), använder typ 2.

Det finns också GB/T men som är exklusivt för Kina, och Teslas proprietära kontakt som stöder både AC- och DC-laddning.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 07
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 07

När det gäller DC-laddning finns det CHAdeMOoch CCS (Combine Charging System). Den senare i grunden förbättrade versionen av typ 1- och typ 2-portarna (CCS Combo 1 och CCS Combo 2), med två extra strömkontakter.

CHAdeMO (förkortning för CHArge de MOve) å andra sidan är den officiella standarden i Japan. Till skillnad från CCS delar den inte delar med AC-kontakten och kräver ett extra, specifikt inlopp för CHAdeMO. Men CHAdeMO förlorar loppet eftersom nästan alla andra elbilstillverkare har gått med på CCS-standarden.

Men egentligen, precis som mobila enheter med USB-C och Lightning-portar, finns det alltid en kamp om standardisering. Det finns ingen anledning att oroa sig över det eftersom adaptrar, om de inte redan är det, kommer att finnas tillgängliga.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 08
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om att ladda elbilar 08

Enfas vs trefas

Du kanske också har hört talas om termerna enfas och trefas strömförsörjning. Utan att gå in på detaljerna om sinusvågorna med dess toppar och dalar, är den enklaste förklaringen att trefaseffekt ger en mer konsekvent, jämn försörjning som är mer anpassad till högre belastningar.

Det ökar systemets effekttäthet, vilket i sin tur ökar laddningskapaciteten, upp till 22 kW (läge 3). Dock måste elbilen klara 22 kW för att kunna använda snabbladdningen.

Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 09
Vad är CHAdeMO och CCS? Allt du behöver veta om laddning av elbilar 09

Slutsats

Sammanfattningsvis finns det två typer av laddning – AC och DC. De fyra lägena (läge 1-4) som specificeras enligt IEC 61851-standarden bryter ner AC- och DC-laddningen ytterligare. För AC-laddning finns det bara två laddningsportar du behöver känna till - Typ 1 och Typ 2.

När det gäller DC-laddning är det CHAdeMO och CCS (CCS 1 och CCS 2), som är väsentligt förbättrade versioner av typ 1- och typ 2-portarna.

Det finns mer att lära sig om elbilar som batterikapaciteten eller den elektriska arkitekturen, men vi sparar det till nästa artikel. För nu är det här allt du behöver veta om att ladda en elbil.

Vill du ha en elbil? Här är elbilar tillgängliga i Malaysia och hennes grannländer

MITI: Ytterligare incitament för elbilsinvesteringar planerade för Budget 2022

Rekommenderad: