Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp
Anonim
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 01
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 01

Volvo Cars verkställande direktör, Håkan Samuelsson, tillsammans med industri- och regeringsledare undertecknade Glasgow-deklarationen om nollutsläppsbilar och skåpbilar vid FN:s klimatkonferens COP26.

Samtidigt, för att ytterligare påskynda sin minskning av koldioxidavtrycket, tillkännagav Volvo Cars också införandet av ett internt koldioxidpris på 1 000 SEK (RM 479)för varje ton koldioxidutsläpp från hela sin verksamhet. Detta är i linje med ambitionen att bli ett klimatneutr alt företag 2040.

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 02
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 02

Glasgow-deklarationen, som presenterades som en del av World Transport Day vid COP26, signalerar ett åtagande från industriledare och regeringar att fasa ut fossilbränslefordon på ledande marknader till 2035 och glob alt till 2040.

Volvo Cars har också sina egna klimatmål som går utöver åtagandena i den senaste deklarationen. Varumärket förväntar sig att mer än hälften av sin globala försäljning kommer att bestå av helt eldrivna bilar år 2025. År 2030 siktar man på att vara en helt elbilstillverkare och endast sälja rena elbilar.

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 01
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 01

Undertecknandet av dagens deklaration signalerar företagets stöd för Race to Zero-ambitionerna, såväl som förhoppningen att industri och regeringar gemensamt kan förverkliga en accelererad utfasning av fossilbränslefordon som är mer anpassade med Volvo Cars egen tidslinje.

"Vår plan att vara en renodlad elbilstillverkare till 2030 är en av de mest ambitiösa i branschen, men vi kan inte förverkliga nollutsläppstransporter själva", sa Håkan Samuelsson. "Så jag är glad över att stå sida vid sida här i Glasgow med branschkollegor och regeringsrepresentanter när jag undertecknade deklarationen. Tiden för klimatåtgärder är nu.”

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 02
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 02

När det gäller det interna koldioxidpriset är Volvo Cars den första biltillverkaren att implementera en sådan koldioxidprissättningsmekanism i hela sin verksamhet. Priset är också satt till en betydligt högre nivå än vad som rekommenderas av organisationer som International Energy Agency.

Företaget strävar medvetet efter att framtidssäkra sin organisation och ligga före regulatoriska kurvan, eftersom det förutser och är för att fler regeringar ska implementera koldioxidprissättning under kommande år.

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 03
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 03

Under systemet kommer varje framtida bilprojekt att genomgå en "hållbarhetskontroll" och en CO2-kostnad tas ut för varje förväntat ton koldioxidutsläpp under bilens livscykel.

Syftet är att säkerställa att varje bilmodell skulle vara lönsam även under ett strikt koldioxidprissystem, som styr projekt-, inköps- och tillverkningsrelaterade beslut mot det mest hållbara alternativet på bordet.

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 04
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 04

"Ett glob alt och rättvist pris på CO2 är avgörande för att världen ska kunna uppfylla sina klimatambitioner, och vi behöver alla göra mer", säger Björn Annwall, finansdirektör. "Vi är övertygade om att progressiva företag bör ta ledningen genom att sätta ett internt koldioxidpris. Genom att utvärdera framtida bilar på deras CO2-justerade lönsamhet, förväntar vi oss att påskynda åtgärder som kommer att hjälpa oss att identifiera och minska koldioxidutsläppen redan idag.”

Företaget har också beslutat att öka finansiell transparens, vilket ger finansvärlden ytterligare insikter om framgången med dess elektrifieringsstrategi och dess övergripande omvandling.

Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 05
Volvo Cars introducerar internt koldioxidpris; RM 479 för varje ton koldioxidutsläpp 05

Från och med 2022 kommer Volvo Cars att avslöja individuella ekonomiska resultat för sin el- och icke-elektriska verksamhet i varje kvartalsrapport.

Rekommenderad: