Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantaget en av orsakerna

Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantaget en av orsakerna
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantaget en av orsakerna
Anonim
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 01
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 01

Efter att försäljningen av nya fordon återhämtade sig september och oktober med tresiffrig procentuell ökning, försäljningen sjönk i november enligt Malaysian Automotive Association (MAA).

Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 02
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 02

November 2021 såg 58, 742 enheter såld vilket är 7,5 % lägreän oktober, varav 63 489 enheter såldes. År-till-datum försäljningsvolymen för november 2021 var också 4% lägre än motsvarande motsvarande period 2020.

Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 01
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 01

MAA angav skälen till den minskade försäljningen var chipbristen och förlängningen av skattebefrielsen (SST) som är förlängt till 30-juni 2022 Som ett resultat av tillkännagivandet har många köpare skjutit upp köpet av nya fordon.

Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 02
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 02

Förutom försäljningen minskade även fordonsproduktionen i november jämfört med föregående månad från 65 410 enheter i oktober till 58 079 enheter.

Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 03
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 03

Som ett resultat förväntas MAA:s utsikter för december 2021 bibehållas på novembers nivå. Chipbristen kan fortfarande påverka vissa tillverkare vilket kan leda till att produktion och leveranser försenas.

Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 04
Försäljningen av nya fordon minskade med 7,5 % i november 2021, förlängning av SST-undantag en av orsakerna 04

Med det sagt, när året går mot sitt slut, förväntas bilföretagen erbjuda reklamkampanjer vid årets slut för att stimulera försäljningen. De förväntas också öka leveranserna av fordon för att uppfylla orderstockar, särskilt för företag vars räkenskapsår slutar i december 2021.

Rekommenderad: